Cathrine Gilje
 
  WORK REVIEWS NEWS CV LINKS CONTACT  
 
 
Animasjon
 
 
Bølgen   Elg-Dame   Fasade
 
Kontemplasjon   Kontinuitetsformer   MAM
 
Meridianen   Spire   Perfekt Defekt x 999
 
Statement - om meg
 

Norsk

Kroppen og dens bevegelser i tid og rom er temaet jeg har utforsket gjennom ulike teknikker. For meg er kunstprosessen som en metamorfose: der forvandling i den ytre verden er en refleksjon av det som skjer i den indre verden. Jeg blir inspirert av det midlertidige og ufullendte som er i ferd med å komme til uttrykk.
 
 

English

The body and its movements in time and space is the theme I have been researching through different techniques. To me the art process is like a metamorphosis where the evolvement in the physical world is a reflection on the spiritual world and our state of mind. What is temporary and unfinished and is about to manifest it self inspires me.
 
 
Tema
Bevegelse i Rommet
Indre og Ytre Bevegelser
Øvelser - en Installasjon
Mysteries and Manners
Perfekt Defekt x 999
Spire
Boken om Indre Øvelser
Insekter
Sykehuset
Celler og Kromosomer
 
 
 
Home | Work | Reviews | News | CV | Links | Contact